วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ... นายทศพร สิงห์สุวรรณ
ชื่อเล่น... ทศ
มาจาก... นครราชสีมา
อายุ...
21
เกิด... 13 กุมภาพันธ์ 2530
เบอร์โทร... 086-1789874
สีที่ชอบ... ฟ้า เหลือง
กีฬาที่ชอบ... ฟุตบอล


E-mail or_1013@hotmail.com
G-mail thodsaporn25@gmail.com

MP3